ფხოველი ჯარჯი
გაზიარება

***სიტყვა ხელს შემოგიბრუნებს 

სიტყვა ხელს შემოგიბრუნებს:
იმისი მზერის პირბასრ ხანჯლებს
თვალებით დაეხევი...

სიტყვა აგიჯანყდება:
თავის მწარე ხვედრს
მხრებიდან გადაიგდებს...

თავის ნაღველს,
ათასწლობით რომ აგროვა,
შენს ფურცელზე ამოაზიდვებს...
შენს ძველისძველ და ბრმა სურვილს აუხირდება:
შენს სისხლს დალევს ამ ბნელ მინდორზე
და დაგმარხავს ფოთლებთან
და
მიწასთან
და 
დრო-ჟამთან ერთად...

და მწვანე ხავსის ფარდაგს მოქსოვს
შენს სამარეზე...

??????